NYHETER

Nu drar vårsträcket av fåglar igång i Kåseberga! Det varmluftsinbrott som pågår nu har satt igång det efterlängtade sträcket av vårfåglar längs med södra Skånes kust.

NYHETER

Nu är vårfågelsträcket igång ordentligt i Kåseberga. Enligt Artportalen gjordes bl a följande observationer i början av april: ejder (15 474), sjöorre (146), svärta (3), alfågel (29), småskrake (292), storskrake (8), gravand (8), kricka (14), bläsand (33), stjärtand (4), skäggdopping (8), storlom (13), smålom (9), tordmule (4), bläsgås (63), sädgås (16) och mindre sångsvan (45).

 

Även vadare och tärnor börjar röra på sig: strandskata (15), storspov (1) och kentsk tärna (16). Gråhäger (3) och tranor (257) passerar liksom en och annan rovfågel såsom långflyttarna fiskgjuse (2) och brun kärrhök (1). Ytterligare vårfåglar som setts i Kåseberga de senaste dagarna är silltrut, sädesärla, sånglärka, ängspiplärka, skärpiplärka, skogsduva, sävsparv, dubbeltrast, hämpling och stare.

 

Under Ejderns dag kommer fågelprofilen Anders Wirdheim att berätta om vilka fåglar vi ser och hur man känner igen dem. Till detta kommer korta föredrag om naturvård. Arrangör är Naturskyddsföreningen i Ystad – i samarrangemang med Naturskyddsföreningen Skåne såväl som riksföreningen. Om du vill testa dina kunskaper om fåglar mm kan du testa att ta Naturskyddsföreningen nya märke Naturfalken (en naturens motsvarighet till simborgarmärket). Du kommer också att kunna pröva på naturfotografering med personal från Olympus. Ejderns dag har stöd från Alvins Fågelskyddsfond, LONA/Länsstyrelsen i Skåne, Elgiganten, Event in Skåne och Ystad Turism.